Om foreningen

Om foreningen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vedtægter

Vedtægterne blev sidst opdateret ifm. generalforsamlingen 9. februar 2012. De kan læses her.

Vores målsætning

At skabe forståelse og interesse for campinglivets sundhedsmæssige og sociale betydning.

At skaffe medlemmerne de bedst mulige vilkår på campingpladserne.

At arrangere stævner i sommersæsonen og hyggelige aftenarrangementer om vinteren.

Foreningsprofil

Foreningens navn er NORDJYDSK CAMPING, stiftet den 19. november 1957.

Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Kontaktoplysninger

Titel Navn Tlf.nr. E-mail
Formand Erik Poulsen 61 54 15 40 nordjydskcampingklub@gmail.com
Næstformand Carl Erik Frederiksen 40 35 31 99 frederiksen0798@gmail.com
Kasserer Jørn K. Hansen 22 35 02 60 jornkroghh@gmail.com
Best.medlem Verner H. Nielsen 40 16 74 18 vernerhagsten@gmail.com
Best.medlem Johs K. Hansen 52 75 05 00 johs@live.dk
Webmaster Finn Lund xx xx xx xx rejselund@gmail.com