Februar

Februar 2013

Generalforsamling i Nordjydsk Camping
Torsdag d. 7. februar 2013, kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling
i Byrådssalen, oven på Biblioteket, Hobrovej 90, 9530 Støvring.

Nordjydsk Camping er vært med kaffe og brød.