August

August 2013

Der er stævne på FDM Camping Hegedal Strand, fra d. 23 til 25august.  

Adr. er Ravnsvej 3 Fjellerup. 8585 Glesborg. 

Der er standerhejsning evt. fredag når alle er ankommet ellers lørdag kl.10. 

Der er mulighed for en tur til Osenariet i Grenå for dem som måtte ønske det. 

Standerstrygning søndag kl.10. 

Man kan blive til ud på eftermiddagen uden beregning

Prisen pr. overnatning er 140 kr. pr enhed for 2 personer med bad og strøm 

Tilmelding til Jørn K. Hansen senest 7 dage før stævnet

Tlf. 22350260

.